این بیمه نامه کلیه خسارت های احتمالی ناشی از تصادفات رانندگی که به اشخاص ثالث چه از منظر جانی و چه مالی  وارد می شود را تحت پوشش قرار می دهد .بنا براین بیمه شخص ثالث دو نوع خسارت جانی و مالی را پوشش  می دهد.لازم است این نکته را یادآور شوم خسارت های جانی وارده به راننده مسبب حادثه از محل تعهدات حوادث راننده در همین بیمه نامه پرداخت می شود که در ادامه به توضیح این موضوع می پردازیم

 

 در بیمه شخص ثالث راننده وسیله نقلیه را می‌توان شخص اول در نظر گرفت، شرکت بیمه شخص ثانی است که خسارت را پرداخت می‌کند و در نهایت شخص ثالث فرد زیان دیده در حادثه است. در واقع هر فرد دیگری به غیر از راننده مقصر حادثه  که در یک حادثه تصادف، زیان مالی و یا جانی ببیند. شخص ثالث است و خسارتش از محل این بیمه نامه پرداخت می شود.بهتر است .این مو ضوع را نیز بدانید  چنانچه راننده  مقصر حادثه خسارت  جانی  ببیند  از  محل همین  بیمه نامه  (بیمه خود راننده مسبب حادثه)خسارتش قابل جبران است.

عبارت است از خسارتهای وارده به کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق(تحت مالکیت)شخص ثالث که برای مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد

۱ خودرو

۲ دیوار منزل

۴ حیوانات اهلی مانند گاو ،گوسفندو سایر حیوانات که دارای ارزش ریالی برای مالکانشان هستند.

۵ تجهیزات و امکانات عمومی موجود در معابر سطح شهر و جاده ها (گارد ریل،دوربین کنترل سرعت،ایستگاه اتوبوس .مترو.خط واحد.و…)

لازم است این موضوع را یادآور شویم که مبلغ تعهد پوشش  مالی را شما در زمان تمدید بیمه نامه تعیین می کنید.در زمان تمدید با این سوال که تعهد مالی بیمه نامه شما چه مبلغی لحاظ شود روبه رو می شوید .توجه کنید شما می توانید حداقل و حداکثر این مبلغ را به دل خواه خودتان تعیین کنید و چنانچه تعهد خریداری شده شما در زمان حادثه کافی نباشد،شما موظف به جبران خسارت هستید.بگذارید این موضوع را با یک مثال برای شما توضیح دهم:

مثال:شما تعهد مالی خود را بیست میلیون تومان تعیین و خرید میکنید حال اگر در یک حادثه احتمالی میزان خسارت وارده شما تا سقف بیست میلیون باشد بیمه نامه شما تمام خسارت را پوشش می دهد اما اگر خسارت احتمالی پنجاه میلیون تومان باشد بیمه نامه شما بیست میلیون را پرداخت و الباقی مبلغ تا پنجاه میلیون ،یعنی سی میلیون تومان را باید خودتان جبران کنید . از این رو توصیه می شود تعهد مالی بیمه نامه خود را تا حد امکان در بالا ترین سقف خریداری کنید.

بصورت کلی منظور از خسارت جانی، هر گونه دیه یا ارش ناشی ازصدمه، شکستگی، نقص عضو، از کارافتادگی (جزیی یا کلی – موقت یا دایم ) یا دیه فوت شخص ثالث از وسیله نقلیه و محمولات آنها می‌باشد.در پرداخت دیه تفاوتی بین شخص محجور یا غیر محجور وجود ندارد هرگونه صدمه به هر میزان که باشد در قالب دیه یا ارش قابل پرداخت به شخص ثالث خواهد بودمحتوای زبانه