نحوه جدید اعمال تخفیفات بیمه شخص ثالث سال ۱۳۹۹

در ابتدا برای درک بهتر آخرین تغییرات نحوه بهره مندی از تخفیفات بیمه نامه شخص ثالث بیاید  قانونی که تا قبل از ابلاغ بخشنامه شماره  ۹۳۳۳۳۰/۹۹  مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹  اجرا می شد را باهم مرور کنیم .

روال گذشته بدین صورت بود: فردی که اصل بیمه نامه شخص ثالث را به همراه داشت می توانست از امتیاز تخفیفات عدم خسارت بیمه نامه ،فارغ از اینکه پلاک خودرو یا بیمه نامه به نام او باشد بهره مند شود.

.به طور مثال اگر شما خودروی سمندی را با بیست درصد تخفیف بیمه شخص ثالث و حوادث راننده خریداری میکردید .فارغ از اینکه بیمه نامه یا پلاک به نام شما باشدیا نباشد ،در زمان تمدید بیست درصد تخفیف برای شما منظور می شد.

اما در قانون جدید این بیمه نامه تخفیفات عدم خسارت فقط به شماره پلاکی مطعلق است که در بیمه نامه درج شده است از این رو مالکیت خودرو و نام بیمه گذار و شماره پلاک درج شده در اخرین بیمه نامه حائز اهمیت است. .

به طور مثال اگر شما بیمه نامه ای در اختیار  دارید که پنجاه  درصد تخفیف دارد ولی پلاک خودرو  درج شده به نام شما نباشد از محل این بیمه نامه به شما هیچ تخفیفی تعلق نمیگیرد.